Kế hoạch tạo Messenger Bots by Hiếu Lý

Chuỗi bài viết này hiện vẫn đang được Hiếu Lý phát triển dựa trên những kinh nghiệm và nghiên cứu của bạn ấy.
Bản thân Mew Xù chỉ copy nguyên văn về để phổ biến hơn tới mọi người. Do đó nếu có góp ý hoặc đề xuất gì xin vui lòng click vào đây để đóng góp cho tác giả.

Kế hoạch tạo Messenger Bots

Phần 1: Mục Đích

This entry is part 1 of 4 in the series Kế hoạch tạo Messenger Bots by Hiếu Lý

Trước khi bắt tay vào việc tạo Messenger Bots, bạn nên xác định rõ mục đích tạo ra con bot là gì? Đối tượng mục tiêu mà con Bot sẽ giao tiếp là ai? Con bot sẽ mang nhân cách, giọng điệu như thế nào? và bắt đầu lập bản đồ về trình tự đối […]

Phần 1: Mục Đích Đọc thêm »

Kế hoạch tạo Messenger Bots

Phần 2: Đối tượng mục tiêu

This entry is part 2 of 4 in the series Kế hoạch tạo Messenger Bots by Hiếu Lý

Giống với bất kỳ project mới nào thì phần xác định Đối Tượng Mục Tiêu (Target Audience) luôn là phần quan trọng, bạn phải xác định rõ ai là người sẽ dùng Bots của bạn và họ muốn thấy gì từ Bots của bạn. Nếu bạn đã có kinh nghiệm về việc xác định đối

Phần 2: Đối tượng mục tiêu Đọc thêm »

CÁCH XÁC ĐỊNH TÍNH CÁCH CHO MESSENGER BOTS.

Phần 3: Xác định tính cách cho BOTs

This entry is part 3 of 4 in the series Kế hoạch tạo Messenger Bots by Hiếu Lý

Ở 2 phần trước, mình đã nói về chuyện xác định mục tiêu và target audience cho messenger bots. Tiếp tục chuỗi bài kế hoạch tạo messenger bots, mình sẽ nói về việc xác định tính cách cho bots, lý do và cách xác định. Phần 3: Xác định tính cách cho BOTs VÌ SAO

Phần 3: Xác định tính cách cho BOTs Đọc thêm »

Phần 4: Lên kịch bản cho Bots

Phần 4: Lên kịch bản cho Bots

This entry is part 4 of 4 in the series Kế hoạch tạo Messenger Bots by Hiếu Lý

Khác với mobile app hay website, trải nghiệm của user với messenger bots không phụ thuộc vào giao diện (GUI) mà do  tính cách, nội dung và kịch bản đối thoại. Giống với Telesale có kịch bản thì đối thoại trên Messenger cũng cần có kịch bản. Bài viết này sẽ giúp bạn lên kịch

Phần 4: Lên kịch bản cho Bots Đọc thêm »