Facebook

Xay Dung Pheu Fb Marketing

Đóng gói quy trình thu phễu Facebook Marketing

Trong quá trình làm Digital Marketing của Minh, từng xây phễu rất rất rất nhiều lần nhưng cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ đóng gói Phễu của mình lại.. chỉ tới khi đã quá mất nhiều thời gian mới nhận ra những gì mình làm là bất hợp lý, mọi thứ phải được chuẩn chỉnh….Đóng gói Phễu sẽ giúp chúng ta:

Phần 4: Lên kịch bản cho Bots

Phần 4: Lên kịch bản cho Bots

This entry is part 4 of 4 in the series Kế hoạch tạo Messenger Bots by Hiếu Lý

Khác với mobile app hay website, trải nghiệm của user với messenger bots không phụ thuộc vào giao diện (GUI) mà do  tính cách, nội dung và kịch bản đối thoại. Giống với Telesale có kịch bản thì đối thoại trên Messenger cũng cần có kịch bản. Bài viết này sẽ giúp bạn lên kịch …

Phần 4: Lên kịch bản cho Bots Read More »

CÁCH XÁC ĐỊNH TÍNH CÁCH CHO MESSENGER BOTS.

Phần 3: Xác định tính cách cho BOTs

This entry is part 3 of 4 in the series Kế hoạch tạo Messenger Bots by Hiếu Lý

Ở 2 phần trước, mình đã nói về chuyện xác định mục tiêu và target audience cho messenger bots. Tiếp tục chuỗi bài kế hoạch tạo messenger bots, mình sẽ nói về việc xác định tính cách cho bots, lý do và cách xác định. Phần 3: Xác định tính cách cho BOTs VÌ SAO …

Phần 3: Xác định tính cách cho BOTs Read More »

Kế hoạch tạo Messenger Bots

Phần 2: Đối tượng mục tiêu

This entry is part 2 of 4 in the series Kế hoạch tạo Messenger Bots by Hiếu Lý

Giống với bất kỳ project mới nào thì phần xác định Đối Tượng Mục Tiêu (Target Audience) luôn là phần quan trọng, bạn phải xác định rõ ai là người sẽ dùng Bots của bạn và họ muốn thấy gì từ Bots của bạn. Nếu bạn đã có kinh nghiệm về việc xác định đối …

Phần 2: Đối tượng mục tiêu Read More »

Kế hoạch tạo Messenger Bots

Phần 1: Mục Đích

This entry is part 1 of 4 in the series Kế hoạch tạo Messenger Bots by Hiếu Lý

Trước khi bắt tay vào việc tạo Messenger Bots, bạn nên xác định rõ mục đích tạo ra con bot là gì? Đối tượng mục tiêu mà con Bot sẽ giao tiếp là ai? Con bot sẽ mang nhân cách, giọng điệu như thế nào? và bắt đầu lập bản đồ về trình tự đối …

Phần 1: Mục Đích Read More »