Tạo mã QR cho liên kết bài viết của website

Tạo mã QR cho liên kết bài viết của website

Một cách đơn giản mà mình mới tìm hiểu được, là có thể tạo mã QR cho từng liên kết của bài viết, điều này giúp ích cho người đọc khi họ có thể quét nhanh mã QR của bài viết ở trên máy tính, và vào nhanh bài viết đó thông qua điện thoại.

Tạo mã QR cho liên kết bài viết của website
Tạo mã QR cho liên kết bài viết của website

Cách để tạo ra mã QR cho liên kết bài viết WordPress của bạn

Dưới đây mình sẽ cho bạn 2 đoạn code có thể sử dụng để tạo mã QR cho trang bài viết, hay link sảm phẩm mà bạn muốn gán vào.

Sử dụng cho trang bài viết trên WordPress

API qrserver.com

<img src="https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?size=150x150&data=<?php the_permalink(); ?>" />

Ở code trên bạn sẻ sử dụng API của qrserver.com để tạo mã QR cho link bài viết của bạn.
Size=150×150 là kích thước hình ảnh mã QR sẽ hiển thị.
data= sẽ là đường dẫn mà bạn muốn đặt để nó tạo ra mã QR cho bạn.

API Google

<img src="https://chart.googleapis.com/chart?cht=qr&chs=150x150&chl=<?php the_permalink(); ?>" />

Ở code trên bạn sẻ sử dụng API của Google để tạo mã QR cho link bài viết của bạn.
chs=150×150 là kích thước hình ảnh mã QR sẽ hiển thị.
chl= sẽ là đường dẫn mà bạn muốn đặt để nó tạo ra mã QR cho bạn.

Vậy với mã trên chúng ta sẻ sử dụng để làm gì?

Hai mã trên cơ bản là cùng một chức năng, nhằm tạo ra mã QR cho liên kết mà bạn muốn, thường được sử dụng để tạo mã QR cho bài viết tương tự như cách mà Cáo Đêm đang sử dụng, ở mục chia sẻ của bài viết.

Dưới đây là một ví dụ để hiển thị mã QR vào cuối bài viết thông qua file function.php

function maqr($content) {
if(is_singular()) {
ob_start();
?>
<div style="text-align:center">
<img src="https://chart.googleapis.com/chart?cht=qr&chs=300x300&chl=<?php the_permalink(); ?>" alt="QR: <?php the_title(); ?>"/>
</div>
<?php
$hienqr = ob_get_clean();
return $content . $hienqr;
} else {
return $content;
}
}
add_filter( 'the_content', 'maqr');

Sau khi sử dụng mã trên, ở cuối bất kỳ bài viết nào của bạn, cũng sẽ hiển thị một mã QR, bạn có thể sử dụng điện thoại quét mã QR đó để xem kết quả nhé.

Nguồn: https://caodem.com/tao-ma-qr-cho-lien-ket-bai-viet-cua-website/

Quét mã QR để đọc bài viết này để xem tiếp trên điện thoại

QR: Tạo mã QR cho liên kết bài viết của website

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *