Khen trẻ như thế nào

Lời khen có ý nghĩa rất lớn đến sự phát triển của trẻ nhỏ trước 10 tuổi. Tuy nhiên, nếu chúng ta khen không đúng có thể không mang lại ý nghĩa như động lực cho sự phát triển của trẻ, mà nhiều lúc còn gây ảnh hưởng ngược lại

Trò chơi giúp trẻ 7 tháng tuổi phát triển

Trò chơi giúp trẻ 7 tháng tuổi phát triển

Cùng tập thể dục, cùng ghi nhớ, cùng tập nói hay chơi ú òa là những cách giúp bé nhanh nhẹn hơn. Cho tới thời điểm 7 tháng tuổi, bố mẹ luôn là trung tâm thế giới của trẻ và là sự thích thú khi trẻ được ở cạnh bố mẹ. Nhưng 7 tháng tuổi,… Continue reading Trò chơi giúp trẻ 7 tháng tuổi phát triển