Nuôi con trẻ

nghe thuat dung loi khen voi be.01jpg

Khen trẻ như thế nào

Lời khen có ý nghĩa rất lớn đến sự phát triển của trẻ nhỏ trước 10 tuổi. Tuy nhiên, nếu chúng ta khen không đúng có thể không mang lại ý nghĩa như động lực cho sự phát triển của trẻ, mà nhiều lúc còn gây ảnh hưởng ngược lại