Tìm kiếm Flatsome sau khi thêm code

Nâng cao độ chính xác tìm kiếm trên theme Flatsome

Trên thực tế khi sử dụng Ajax search trên theme Flatsome gặp tình trạng hiển thị không chính xác đúng theo keyword bạn tìm kiếm, đừng lo lắng, hãy sử dụng đoạn mã này và cho vào file function.php của theme nhé.Ví dụ bên dưới

Tìm kiếm Flatsome khi chưa thêm code
Tìm kiếm Flatsome khi chưa thêm code

Và kết quả sau khi thêm đoạn mã.

Tìm kiếm Flatsome sau khi thêm code
Tìm kiếm Flatsome sau khi thêm code

 

// nang cao chat luong tim kiem tren flatsome
function __search_by_title_only( $search, $wp_query ){
	global $wpdb;
	if(empty($search)) {
	return $search; // skip processing - no search term in query
	}
	
	$q = $wp_query->query_vars;
	$n = !empty($q['exact']) ? '' : '%';
	$search =
	$searchand = '';
	
	foreach ((array)$q['search_terms'] as $term) {
		$term = esc_sql($wpdb->esc_like($term));
		$search .= "{$searchand}($wpdb->posts.post_title LIKE '{$n}{$term}{$n}')";
		$searchand = ' AND ';
	}
	
	if (!empty($search)) {
		$search = " AND ({$search}) ";
		if (!is_user_logged_in()) $search .= " AND ($wpdb->posts.post_password = '') ";
	}
	return $search;
}
add_filter('posts_search', '__search_by_title_only', 500, 2);

Quét mã QR để đọc bài viết này để xem tiếp trên điện thoại

QR: Nâng cao độ chính xác tìm kiếm trên theme Flatsome

2 thoughts on “Nâng cao độ chính xác tìm kiếm trên theme Flatsome”

  1. nó báo lỗi đoạn này rồi bác ạ!
    $search .= “{$searchand}($wpdb->posts.post_title LIKE ‘{$n}{$term}{$n}’)”;

    nó báo lỗi như này nè bác
    syntax error, unexpected ‘{‘

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *