Một số thủ thuật cho Theme Flatsome

Theme Flatsome

Tổng hợp các tricks/tips cho người dùng sử dụng theme wordpress vô cùng nổi tiếng Flatsome. Nguồn có thể được lưu lại hoặc không, hầu hết đều là mình copy về tổng hợp. Mọi vấn đề liên quan đến bản quyền vui lòng liên hệ cá nhân.

Fix lỗi width ( chiều ngang ) trên smartphone.

Việc sử dụng flatsome trên di động luôn bị di chuyển nhẹ nhẹ theo chiều ngang, cách giải quyết, bạn hãy chèn vào Custom CSS dành cho Mobile chỉ với 1 dòng code nhỏ như sau:

body {overflow-x:hidden;}

Ngăn các Block trong UX Builder tạo html khi chọn hidden

Tính năng: Ngăn các Block trong UX tạo html khi chọn hidden, mặc định Flatsome chỉ dùng css display none để ẩn những html đó.

Lợi ích: Làm được 2 template riêng cho mobile và desktop, kèm theo cũng rất nhiều lợi ích khi không phải doshorte code không dùng đến.

// Ngăn UXBuilder tự tạo html kể cả khi chọn visible hidden
add_filter( 'do_shortcode_tag', 'add_filter_shortcode_ux_visibility', 10, 3 );
function add_filter_shortcode_ux_visibility( $output, $tag, $attr ) {
  if( !isset($attr['visibility']) )
    return $output;
  
  if($attr['visibility'] == 'hidden')
    return;
  
  if( ($attr['visibility'] == 'hide-for-medium') && wp_is_mobile() ) 
    return;
  elseif( ($attr['visibility'] == 'show-for-small') && !wp_is_mobile() ) 
    return;
  elseif( ($attr['visibility'] == 'show-for-medium') && !wp_is_mobile() )
    return;
  elseif( ($attr['visibility'] == 'hide-for-small') && wp_is_mobile() )
    return;
  
  return $output;
}

Lưu ý: Bật cache mobile riêng

Một số website thủ thuật, mẫu sử dụng theme Flatsome rất tuyệt vời để tham khảo và có thể áp dụng

Đây là bản lưu nhanh, dưới đây là một số website có những tips/tricks hay dành cho người sử dụng theme Flatsome.

https://www.sebdelaweb.com/
https://codeinform.com/category/flatsome/
https://www.flatelements.com/flatsome-tutorials/

còn cập nhật…

By Mew Xù

Học về Coding. Làm về IT. Nhưng hiện nay lại chuyển sang làm Digital Marketing. Sở thích chơi với con, lang thang Internet và mê DotA :D