Gắn mã Tiếp thị lại động cho website không sử dụng plugin

Như tiêu đề bài viết, hôm rồi mình có nhận được yêu cầu gắn các mã Tiếp thị lại động ( hay còn gọi là Dynamic Remarketing ) vào website đang chạy của mình. Vấn đề ở đây là mình có mấy website đang chạy Dynamic remarketing này, mình hoàn toàn có thể gắn thủ công vào từng trang theo yêu cầu, nhưng sẽ mất tgian rất nhiều cho cả chục website.

Thế nên mình viết xừ ra cái action này với mục đích “chỉ cần copy là đủ”. Đúng! Chỉ cần copy đoạn mã này vào file function.php của theme bạn đang dùng là xong.

/////////////
// Mã theo dõi tiếp thị lại động ( Dynamic Remarketing )
add_action('get_footer', 'mx_load_dynamic_remarketing_tracking');
function mx_load_dynamic_remarketing_tracking(){
	if(is_product()){ // Chỉ load ở trang sản phẩm
		global $product;
		$item_id = $product->id;
		$sale_price = (int)get_post_meta( get_the_ID(), '_sale_price', true); 		
		?>
			<script>
			var dataLayer = [];
			dataLayer.push({
			'dynx_itemid':'<?=$item_id;?>',
			'dynx_pagetype' : 'offerdetail',
			'dynx_totalvalue' : '<?=$sale_price;?>'
			});
			</script>
		<?
	}
	else if(is_front_page() || is_home()){ // chỉ load ở trang chủ
		?>
		<script>
		var dataLayer = [];
		dataLayer.push({
		'dynx_itemid':'',
		'dynx_pagetype' : 'home',
		'dynx_totalvalue' : 0
		});
		</script>
		<?
	}
	else if (is_search() || is_product_category()) // chỉ load ở trang tìm kiếm và danh mục sản phẩm
	{
		?>
			<script>
			var dataLayer = [];
			dataLayer.push({
			'dynx_itemid':'',
			'dynx_pagetype' : 'searchresults',
			'dynx_totalvalue' : 0
			});
			</script>
		<?
	}
	else if (is_order_received_page()) // Chỉ load ở trang thanh toán thành công
	{	
		?>
		<script>
		var dataLayer = [];
		dataLayer.push({
		'dynx_itemid':'<?=$item_id;?>',
		'dynx_pagetype' : 'conversion',
		'dynx_totalvalue' : '<?=$sale_price;?>'
		});
		</script>
		<?
		/*<script>
		var dataLayer = [];
		dataLayer.push({
		'dynx_itemid':'[item_id]',
		'dynx_pagetype' : 'conversion',
		'dynx_totalvalue' : [item_price]
		});
		</script>*/
		
	}
	else{ // Và các trang khác
		?>
			<script>
			var dataLayer = [];
			dataLayer.push({
			'dynx_itemid':'',
			'dynx_pagetype' : 'other',
			'dynx_totalvalue' : 
			});
			</script>
		<?
	}
}
// END mã theo dõi dynamic remarketing

Lưu ý, ở trên mình đã gán các id, các biến đầy đủ, cứ thế copy

OK XONG

Giờ thì vào từng trang tương ứng và kiểm tra xem đã xuất hiện mã trên chưa nhé! Nhớ xoá Cache ( clear cache ) website hoặc trình duyệt để đảm bảo không sai kết quả.

 

Quét mã QR để đọc bài viết này để xem tiếp trên điện thoại

QR: Gắn mã Tiếp thị lại động cho website không sử dụng plugin