Đây là quy trình của ông tổ Marketing Philip Kotler.

Giải mã quy trình mua của khách hàng

Một trong những trở ngại khiến cuộc bán hàng không thành công đó là người bán hàng không nắm được quy trình mua của khách hàng. Đây là một bước quan trọng trong quy trình bán hàng tại mọi doanh nghiệp.

Giải mã quy trình mua của khách hàng Read More »