Tạo bộ tìm kiếm BĐS cho Wordpress

Tạo bộ tìm kiếm cho BĐS

Hướng dẫn tạo bộ tìm kiếm cho site Bất động sản WordPress P.2

This entry is part 2 of 3 in the series Tạo bộ tìm kiếm BĐS cho Wordpress

Để thực hiện làm  bộ search cần xác định field search và giá trị của nó Tạo form search tương ứng với field cần search. 2. Lấy dữ liệu loại nhà đất, Huyện/ thành phố, Để ý nhỏ, phần huyện/thành phố có đoạn data-idp dùng để lấy id của danh mục đó, tí sử dụng làm …

Hướng dẫn tạo bộ tìm kiếm cho site Bất động sản WordPress P.2 Read More »

Tạo bộ tìm kiếm cho BĐS

Hướng dẫn tạo bộ tìm kiếm cho site Bất động sản WordPress P.3

This entry is part 3 of 3 in the series Tạo bộ tìm kiếm BĐS cho Wordpress

        Hướng dẩn thêm câu lệnh query để search Thêm đoạn này vào add_filter( ‘pre_get_posts’,’bogtintonghop_custom_search_filter’); function bogtintonghop_custom_search_filter( $query ) { if( $query->is_search && !is_admin() ) // { if( isset($_GET[‘s’] ) ) { $query->set( ‘post_type’, array( ‘nha_dat’ ) );// ô search text. } if( $query->is_main_query() ) { } } return $query; } Thêm …

Hướng dẫn tạo bộ tìm kiếm cho site Bất động sản WordPress P.3 Read More »