Full 33 Bai Viet Kinh Nghiem Ban Hang Shopee Tu A Z 2 1

FULL 33 BÀI VIẾT KINH NGHIỆM BÁN HÀNG #SHOPEE TỪ A-Z.

…..( 𝑈𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 29/12/2020 )…..
𝗞𝗲̂𝗻𝗵 𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲 𝗵𝗼̣𝗰 𝗺𝗶𝗲̂̃𝗻 𝗽𝗵𝗶́: https://www.youtube.com/channel/UCNcFEfDz8NBB1lDpv5Uk0mg

1001 câu hỏi Shopee thường gặp nhất dành cho Shop mới:
http://bit.ly/1001HoiDap
————
1/ Sử dụng tin nhắn quảng bá Shopee như thế nào để không bị khóa.
https://drive.google.com/…/1I…/view…
————-
2/ Lên SHOP YÊU THÍCH – GIẢM HẾT TRAFFIC
https://drive.google.com/…/10DzB9aMycYbIGDOQipC…/view…
————-
3/ Hướng dẫn tối ưu sản phẩm và quy trình chạy quảng cáo Shopee.
https://drive.google.com/…/14RskaQgmsU4dZIhhDa6…/view…
————
4/ Hiển thị và ẩn sản phẩm trên Shopee như thế nào?
https://drive.google.com/…/1uWo2_xCy…/view…
———–
5/ Bán gì thì có lãi thời điểm này?
https://drive.google.com/…/19SYXnMP5GEd6UsdeV6…/view…
———–
6/ Tối ưu hình ảnh chuẩn SEO trên SHOPEE như thế nào?
https://drive.google.com/…/1k0wfZvlZzLPDvAJWjcm…/view…
————
7/ Chia sẻ sâu hơn về quảng cáo ” Đấu thầu từ khóa ” Shopee.
https://drive.google.com/…/11XuoS7…/view…
————
8/ Combo 6 bước đăng sản phẩm mới lên sàn Shopee.
https://drive.google.com/…/15eUOPE94AYK8x2jxia2…/view…
————-
9/ 𝐋𝐚̀𝐦 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐜𝐚̣̂𝐧 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 đ𝐞̂́𝐧 𝐦𝐚̆́𝐭 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠.
https://drive.google.com/…/1srGLIw0tCWGl2WiuhOi…
10/ 𝐌𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐚̃ 𝐭𝐨̂́𝐢 𝐮̛𝐮 𝐭𝐲̉ 𝐥𝐞̣̂ 𝐜𝐥𝐢𝐜𝐤 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐲̉ 𝐥𝐞̣̂ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 đ𝐨̂̉𝐢 𝐦𝐮𝐚 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨.
https://drive.google.com/…/1Fx10iuS4u2zzdn…/view…
11/ 𝐇𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐭𝐢̀𝐦 𝐤𝐢𝐞̂́𝐦 𝐭𝐮̛̀ 𝐤𝐡𝐨́𝐚 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐒𝐡𝐨𝐩𝐞𝐞:
https://docs.google.com/…/1KdJfAHsmlW…/edit
12/ 𝟓 𝐛𝐮̛𝐨̛́𝐜 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐨́ 𝟏 𝐬𝐡𝐨𝐩 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝗦𝗵𝗼𝗽𝗲𝗲 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐠𝐨̣𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐒𝐄𝐎:
https://drive.google.com/…/1tcfdRDZ1NUhpWYOUmaW…/view…
—————————————————————
13/ 𝐇𝐚̀𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐚́𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐞̂́:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=126280695709540&set=a.115452590125684&type=3&theater
—————————————————————
14/ 𝐓𝐢́𝐧𝐡 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 đ𝐚̂̉𝐲 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐜𝐮̉𝐚 𝐒𝐡𝐨𝐩𝐞𝐞 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨:
https://drive.google.com/…/1krLVaPwrnLjqFYWYOta…/view…
—————————————————————
15/ 𝐋𝐚̀𝐦 𝐠𝐢̀ đ𝐞̂̉ 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐲̉ 𝐥𝐞̣̂ 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐒𝐡𝐨𝐩𝐞𝐞:
https://drive.google.com/…/1Bn1JVOt7XC2z56XiBA3…/view…
—————————————————————
16/ 𝐂𝐨́ 𝐧𝐞̂𝐧 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐠𝐨́𝐢 𝐅𝐫𝐞𝐞 𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐄𝐱𝐭𝐫𝐚 𝐜𝐮̉𝐚 𝐒𝐡𝐨𝐩𝐞𝐞 𝐡𝐚𝐲 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠:
https://drive.google.com/…/1lZdzneOqVexrdSPRluw…/view…
—————————————————————
17/ Đ𝐚́𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐚́ 𝟏 𝐬𝐚𝐨 𝐚̉𝐧𝐡 𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 đ𝐞̂́𝐧 𝐧𝐨̂̀𝐢 𝐜𝐨̛𝐦 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=183456679991941&set=a.115452590125684&type=3&theater
—————————————————————
18/ 𝐒𝐇𝐎𝐏𝐄𝐄 𝐓𝐇𝐀𝐘 Đ𝐎̂̉𝐈 𝐓𝐇𝐔𝐀̣̂𝐓 𝐓𝐎𝐀́𝐍 𝐇𝐈𝐄̂̉𝐍 𝐓𝐇𝐈̣ 𝐐𝐔𝐀̉𝐍𝐆 𝐂𝐀́𝐎 Đ𝐀̂́𝐔 𝐓𝐇𝐀̂̀𝐔 𝐓𝐔̛̀ 𝐊𝐇𝐎́𝐀 𝐓𝐑𝐄̂𝐍 𝐍𝐄̂̀𝐍 𝐓𝐀̉𝐍𝐆 𝐀𝐏𝐏 Đ𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐓𝐇𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐇𝐔̛ 𝐓𝐇𝐄̂́ 𝐍𝐀̀𝐎:
https://docs.google.com/…/13Oyo28zygJW5hzjGxSe5pJG…/edit
—————————————————————
19/ 𝐓𝐢̀𝐦 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐯𝐞̂̀ 𝟑 𝐬𝐚̀𝐧 𝐒𝐡𝐨𝐩𝐞𝐞 𝐒𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐋𝐚𝐳𝐚𝐝𝐚:
https://docs.google.com/…/1LFCM72JbqhO6moOkpWJHfvw…/edit
—————————————————————
20/ 𝐓𝐨̂́𝐢 𝐮̛𝐮 𝐦𝐨̂ 𝐭𝐚̉ 𝐬𝐡𝐨𝐩 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐒𝐡𝐨𝐩𝐞𝐞: https://docs.google.com/…/1QNUB1MbRuDmlOQjfEzcPC78…/edit
—————————————————————
21/ Công việc làm Shopee trong 1 ngày gồm những việc như thế nào? —————————————————————
23/ Làm thế nào để được Free ship trên Shopee
https://docs.google.com/…/1GFqK4MYtRLtH0Ut9oyn6e2j…/edit
—————————————————————
24/ Tài liệu phản hồi chat của KH:
https://docs.google.com/…/1h0P56jq1WhRpNcSidXY9y…/edit
—————————————————————
25/ Tối ưu đấu thầu từ khóa Shopee như thế nào:
https://docs.google.com/…/1edteNOfZhn5nEOgDKLqATUT…/edit
—————————————————————
26/ Quy trình vận hành khi có đơn hàng mới:
https://docs.google.com/…/1Ggd…/edit
—————————————————————
27/ Hướng dẫn tìm kiếm từ khóa trên Shopee:
https://docs.google.com/…/1KdJfAHsmlW…/edit
—————————————————————
28/ Tính năng đẩy sản phẩm trên Shopee FREE:
https://docs.google.com/…/1krLVaPwrnLjqFYWYOta…/edit
—————————————————————
29/ Tối ưu vị trí quảng cáo đấu thầu từ khóa Shopee:
https://docs.google.com/…/1G_w6E49DJbCNsX3vLv0E…/edit
—————————————————————
30/ Shopee Ads. Đấu thầu từ khóa Shopee:
https://docs.google.com/…/1cDAvO_zn84Y2jM9H1…/edit
—————————————————————
31/ Video hướng dẫn tìm từ khóa đấu thầu:
https://www.youtube.com/watch?v=73MZwTnqpPY
32/ Video Quảng cáo Shop Ads:
https://www.youtube.com/watch?v=meSKy3wbZBc&t=2s
—————————————————————
33/ Kênh youtube để các bạn có thể xem hoặc tham khảo thêm:
https://www.youtube.com/channel/UCNcFEfDz8NBB1lDpv5Uk0mg
========================================
BÀI VIẾT TĂNG THÊM ĐỘNG LỰC BÁN HÀNG CHO BẠN

+ 𝐶𝑎̣̂𝑢 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑛𝑎̆𝑚 3 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 ℎ𝑎̆̀𝑛𝑔 đ𝑒̂𝑚 𝑙𝑒̂𝑛 𝑠𝑎̀𝑛 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑣𝑢̣ 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑒𝑚 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢: https://www.facebook.com/tb.nguyentrungkien/posts/1610226892479462
—————————————————————
+ 𝑇𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑟𝑒̉ – 𝐶𝑜̂́ 𝑔𝑎̆́𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑜 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑙𝑎̀ đ𝑢̉:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1608073326028152&set=a.295108817324616&type=3
—————————————————————
𝑴𝒊̀𝒏𝒉 đ𝒂̃ 𝒌𝒊𝒆̂́𝒎 1 𝒕𝒚̉ 1 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒏𝒂̀𝒐:
https://www.facebook.com/tb.nguyentrungkien/posts/1604870233015128

—————————————————————
+ 𝑷𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒎𝒆̂̀𝒎 𝒉𝒐̂̃ 𝒕𝒓𝒐̛̣ 𝒃𝒂́𝒏 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝑺𝒉𝒐𝒑𝒆𝒆 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒒𝒖𝒂̉ https://www.facebook.com/tb.nguyentrungkien/posts/1595573043944847
—————————————————————
Khởi nghiệp – 5 năm vất vả bạn được gì và mất gì:
https://www.facebook.com/tb.nguyentrungkien/posts/1796697147165768

𝗧𝗮̂́𝘁 𝗰𝗮̉ 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗮̣𝗻 𝗵𝗼̣𝗰 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝗰𝘂̉𝗮 VietMoz đ𝗲̂̀𝘂 đ𝗲̂́𝗻 𝘁𝘂̛̀ 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰 𝗰𝗵𝗶𝗮 𝘀𝗲̉ 𝗸𝗶𝗲̂́𝗻 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰 & 𝗸𝗶𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗺 𝗯𝗮́𝗻 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝗦𝗵𝗼𝗽𝗲𝗲 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝗻𝗵𝗼́𝗺 𝗰𝗼̣̂𝗻𝗴 đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗦𝗵𝗼𝗽𝗲𝗲.

https://www.facebook.com/groups/361058601060498

=========================================\

VietMoz đã triển khai 𝘁𝗿𝘂̛̣𝗰 𝘁𝗶𝗲̂́𝗽 𝗵𝘂̛𝗼̛́𝗻𝗴 𝗱𝗮̂̃𝗻 12 𝗸𝗵𝗼́𝗮 𝗵𝗼̣𝗰 𝘃𝗮̀ 500 𝗯𝗮̣𝗻 𝗦𝗵𝗼𝗽 đ𝗮̃ 𝘃𝗮̀ đ𝗮𝗻𝗴 𝗯𝗮́𝗻 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝗼̂̉𝗻 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝗦𝗵𝗼𝗽𝗲𝗲. 𝗜́𝘁 𝗵𝗼̣𝗰 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝗻𝗲̂𝗻 giảng viên 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝗵𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝘁𝗼̂́𝘁 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁 𝗰𝗵𝗼 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗮̣𝗻.

𝗖𝗼́ 𝗰𝗼̣̂𝗻𝗴 đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝘀𝗵𝗼𝗽 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝗦𝗵𝗼𝗽𝗲𝗲 𝘃𝗮̀ 𝗿𝗶𝗲̂𝗻𝗴 𝟮 𝗻𝗵𝗼́𝗺 𝗸𝗶́𝗻 𝗱𝗮̀𝗻𝗵 𝗿𝗶𝗲̂𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗼 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰 #𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁_𝗵𝗼̣𝗰_𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝘀𝗮𝘂 𝗸𝗵𝗶 𝗵𝗼̣𝗰. 𝗩𝗶̀ 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗮̣𝗻 𝗵𝗼̣𝗰 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝘀𝗲̃ 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝗮̣𝗼 𝗾𝘂𝘆 𝘁𝗿𝗶̀𝗻𝗵 𝗯𝗮́𝗻 𝗦𝗵𝗼𝗽𝗲𝗲 𝘁𝘂̛̀ 𝗔 đ𝗲̂́𝗻 𝗭 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗻 𝗻𝗴𝗮̆́𝗻 𝘁𝘂̛̀ 𝟮 𝘁𝘂𝗮̂̀𝗻 đ𝗲̂́𝗻 𝟭 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴.

==========================================

𝐂𝐚̉𝐦 𝐨̛𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝟏 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐮̛̃𝐚 𝐧𝐡𝐚!

 

Quét mã QR để đọc bài viết này để xem tiếp trên điện thoại

QR: FULL 33 BÀI VIẾT KINH NGHIỆM BÁN HÀNG #SHOPEE TỪ A-Z.