15 Điều Cơ Bản Mà Các Bạn Cần Biết Về Targeting – Facebook Ads

15 Điều Cơ Bản Mà Các Bạn Cần Biết Về Targeting – Facebook Ads

Targeting là gì? Làm thế nào để nhắm tới đối tượng khách hàng hiệu quả nhất? 1. Khi chia đối tượng quảng cáo (targeting), chia nhỏ đến tầm nào là hiệu quả nhất? Chọn một đối tượng nhỏ và cụ thể Quảng cáo trong nhóm quảng cáo của bạn có khả năng hoạt động tốt […]

15 Điều Cơ Bản Mà Các Bạn Cần Biết Về Targeting – Facebook Ads Đọc thêm »