Tuỳ chỉnh cho Menu của Flatsome

Tuy Chinh Cho Menu Cua Flatsome 2
Dưới đây là tổng hợp code tuỳ chỉnh menu trong theme Flatsome, rất phù hợp với nhu cầu của phần lớn website. Mọi người tham khảo nhé.

Dark overlay on menu items with children

Tuỳ chỉnh cho Menu của Flatsome

1. Thêm code vào function.php của theme/child theme đang kích hoạt

add_action('wp_footer', 'qwans_add_darkness_dropdown');
function qwans_add_darkness_dropdown (){
  echo '<div class="darkness"></div>';
};

2. CSS

.darkness {
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  z-index: 1;
  opacity: 0;
  visibility: hidden;
  background-color: rgba(0,0,0,.7);
  -webkit-transition: opacity 0.25s ease,visibility 0s ease 0.25s;
  transition: opacity 0.25s ease,visibility 0s ease 0.25s;
}

.darkness-opened {
  opacity: 1;
  visibility: visible;
  -webkit-transition: opacity 0.25s ease,visibility 0.25s ease;
  transition: opacity 0.25s ease,visibility 0.25s ease;
}

3. Script vào Footer Scripts

By Mew Xù

Học về Coding. Làm về IT. Nhưng hiện nay lại chuyển sang làm Digital Marketing. Sở thích chơi với con, lang thang Internet và mê DotA :D