Tạo trang liên hệ cho WordPress với Google Forms

Tạo trang liên hệ cho WordPress với Google Forms

Liên hệ bằng Google Forms? Thông thường nếu bạn sử dụng WordPress để tạo trang web thì có rất nhiều plugin hỗ trợ bạn trong việc tạo một biểu mẫu liên hệ, tuy nhiên đó là giải pháp cơ bản mà một người quản lý web có thể sử dụng, với những thứ cơ bản […]

Tạo trang liên hệ cho WordPress với Google Forms Read More »