72 yếu tố cần thiết khi thiết kế Website Thương mại điện tử

72 yếu tố cần thiết khi thiết kế Website Thương mại điện tử

Sự thành công của một website thương mại điện tử không chỉ phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm doanh nghiệp cung cấp hay danh tiếng của thương hiệu. Hai tác nhân quan trọng khác là chiến lược tiếp thị và thiết kế website.

72 yếu tố cần thiết khi thiết kế Website Thương mại điện tử Đọc thêm »