Facebook icon

Kích thước hình ảnh chạy Quảng cáo Facebook

Trích dẫn từ nguồn Facebook cho mọi người  dùng. Vì rất nhiều bạn gặp lỗi cơ bản về kích thước ảnh, làm cho nội dung quảng cáo xấu và lệch, mất nội dung trong ảnh, thiếu nội dung -> GIÁ ADS CAO Kích thước hình ảnh khuyến nghị Link tham khảo: https://www.facebook.com/business/help/103816146375741 Chi tiết hơn từng […]

Kích thước hình ảnh chạy Quảng cáo Facebook Đọc thêm »