Loai Bo Su Kho Chiu Khi Go Chu Tren Thanh Dia Chi Google Chrome 7

Loại bỏ sự khó chịu khi gõ chữ trên thanh địa chỉ Google Chrome

Việc gõ tiếng Việt bị lỗi trên thanh địa chỉ Google Chrome có lẽ không phải chuyện của riêng một ai.