Văn hoá Email cần thiết với bất kỳ ai

Văn hoá Email cần thiết với bất kỳ ai

1. ĐỐI VỚI EMAIL LẦN ĐẦU GỬI CHO NGƯỜI KHÁC Email đầu tiên là email rất quan trọng trong việc tạo ra một thiện cảm, đánh giá … từ phía khách hàng. Do đó, bạn muốn khách hàng nhớ đến bạn? Hãy tham khảo mẫu sau Chủ đề email: “Về việc (nêu ra công việc […]

Văn hoá Email cần thiết với bất kỳ ai Đọc thêm »