Tối ưu hóa hình ảnh trong WordPress rất dễ dàng

Cách chèn link vào website của bạn bằng Javascript

Cách chèn link vào website của bạn bằng Javascript Bước 1: Chúng ta tạo 1 danh sách tất cả các website hiện đang quản lý, dòng code như sau (Ở đây Ad ví dụ 2 web) <a href=”https://web1.com/” title=”Tieu de web 1″ target=”_blank” rel=”noopener”>web 1</a> <a href=”https://web2.com/” title=”Tieu de web 2″ target=”_blank” rel=”noopener”>web 2</a> Bước 2: …

Cách chèn link vào website của bạn bằng Javascript Read More »